Ongeveer 1979 - Rietvlei se opstal met die "kelder" in die agtergrond