Oorgang van Mercurius, 7 Mei 2003 - Data


Die volgende is skermskote van die uitset van die program Occult deur David Herald.

Wereldkaart wat die sigbaarheid by die aanvang en einde van die oorgang aandui
  T R A N S I T  o f  M E R C U R Y   2003 May 7
  ====================================

          W e l l i n g t o n

        o  '        o  '         m
E Longitude  19 01.0  Latitude -33 39.0  Altitude  100


Event             UT    P.A.  Alt  Differential Corrections
               h m s    o   o    A    B
Least angular distance    7 53 19       26
Egress, interior contact  10 26 29   292
Egress, exterior contact  10 30 57   291   40   -2.11  +0.70

                            (secs per deg)

At least angular distance

Distance from Centre of Sun  711.0''   74.8%


Radius of Sun  951.1''  
  of Planet   6.0'' 

Terug na 1882 Venus-oorgang blad