Oorgang van Venus, 8 Junie 2004 - Data


Die volgende is skermskote van die uitset van die program Occult deur David Herald.

Wereldkaart wat die sigbaarheid by die aanvang en einde van die oorgang aandui
  T R A N S I T  o f  V E N U S    2004 Jun 8
  ================================

          W e l l i n g t o n

        o  '        o  '         m
E Longitude  19 01.0  Latitude -33 39.0  Altitude  100


Event             UT    P.A.  Alt  Differential Corrections
               h m s    o   o    A    B
Least angular distance    8 24 12       25
Egress, interior contact  11 11 01   215
Egress, exterior contact  11 29 34   218   32   -3.95  -3.64

                            (secs per deg)

At least angular distance

Distance from Centre of Sun  612.9''   64.8%


Radius of Sun  945.4''  
  of Planet  28.9'' 

Terug na 1882 Venus-oorgang blad